Nieuws Ronse

ZWEMBAD RONSE DICHT TOT EIND 2021

Kan een afbeelding zijn van zwembad en de tekst 'RONSE stad met uitzicht MENS ZWEMBAD GESLOTEN ToT HET EINDE VAN HeT JAAR'

Een technisch defect zorgde ervoor dat een deel van de kelder van het zwembad onder water is gelopen. Dit zorgde voor grote schade aan de installaties.

Door de complexiteit van de zaak heeft de stad een gerechtelijke procedure laten opstarten. Een onafhankelijk expert zal de precieze oorzaak van het defect bepalen. Van zodra dit achterhaald is, kan het zwembad terug vrij gegeven worden en kunnen de herstellingswerken uitgevoerd worden.

Aangezien alle abonnementen (beurten geregistreerd op de armbanden) onbeperkt geldig zijn in de tijd zal de stad niet overgaan tot terugbetaling van de verschillende abonnementen. De abonnementen aqua gym zullen naar analogie met de zwemlessen terugbetaald worden. De sportdienst zal de deelnemers die geregistreerd zijn via de webshop hiervoor contacteren.

Voorlopig worden geen wachtlijsten voor de zwemlessen aangemaakt. Startdata en inschrijvingsmomenten zullen ruim op voorhand meegedeeld worden om iedereen de kans te geven zich opnieuw in te schrijven.

Van zodra concrete info over de heropening bekend is, leest en hoort U het hier.

Bron: Stad Ronse

Joris Vandenhoucke, schepen van o.a. sport, geeft uitleg.