Oudenaarde

FIETSERS KRIJGEN VOORRANG IN OUDENAARDE CENTRUM

In Oudenaarde krijgen fietsers vanaf nu  voorrang. Dat wil zeggen dat in 13 straten je als autobestuurder de fietser niet mag inhalen en niet sneller mag rijden dan 30 kilometer per uur. De ingreep kadert in een fietsvriendelijke stad.

De nieuwe fietszone omvat de Hoogstraat, Markt, Voorburg, Burg, Achterburg, Kasteelstraat, Burgscheldestraat, Krekelput, Broodstraat, Nederstraat, Kattestraat, Einestraat en Lappersford. “Dit is een ingreep die de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor alle weggebruikers zal verbeteren”, aldus schepen Peter Simoens, bevoegd voor Mobiliteit. “Een fietszone verlaagt de snelheid, vergroot de zichtbaarheid en zorgt ervoor dat fietsers niet meer zomaar verdrongen worden. De ruimte in ons centrum is nu eenmaal beperkt en we moeten die als weggebruiker met z’n allen delen. In de fietszone hebben fietsers altijd voorrang en mogen ze in eenrichtingsstraten de volledige breedte van de rijbaan gebruiken en bij tweerichtingsstraten de helft van de rijbaan. Dat zorgt ervoor dat ook iets minder stabiele oudere fietsers en jongere onervaren fietsers meer ruimte krijgen”, vertelt schepen Peter Simoens. Alle straten blijven wel toegankelijk voor elke weggebruiker, dus ook voor het gemotoriseerd verkeer.

Peter Simoens, schepen mobiliteit – Oudenaarde

De fietsstraten zullen goed worden gesignaleerd. “Naast de rode wegmarkeringen, komen er ook signalisatieborden aan het begin en einde van de fietszone. Met infoborden en spandoeken langs de fietsstraten zal ook worden gesensibiliseerd”, vertelt schepen Peter Simoens.

Peter Simoens benadrukte op onze vraag ook dat het nieuwe circulatieplan in Oudenaarde, constant geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Waarmee hij duidelijk aangeeft te luisteren naar de verzuchtingen van de automobilisten.

Peter Simoens, schepen mobiliteit – Oudenaarde

©VlaamseArdennen1