Nieuws

NIEUWS 4 JANUARI

Infrabel wil op termijn de spooroverwegen in Oudenaarde sluiten. Dagmar Beernaert van Vooruit kon het plan ‘streefbeeld overwegen’ inkijken. Voor het sluiten van de overwegen wordt gezocht naar oplossingen een brug, tunnel of alternatieve route. De uitgewerkte oplossingen voor de 14 overwegen in Oudenaarde lijken alvast absurd en zonder kennis van de lokale situatie.

Maarkedal is in orde met zijn cyberveiligheid, dat zegt de voorzitter van de gemeenteraad Steve De Boever. Er zijn wel meer pogingen tot hacking vooral bij de dienst burgerlijke stand, waar tal van persoonsgegevens te vinden zijn. Het is toch altijd waakzaam zijn, want als ze zelfs in Antwerpen binnenraken, kan je nooit helemaal gerust zijn.

Op de site van de gewezen elektriciteitscentrale in Ruien zal het laatste bakstenen gebouw gesloopt worden, de vergunning is intussen aangevraagd. Enkel het nieuwe ontvangstgebouw zal nog overblijven op de site. Intussen is de provincie voor de derde maar de procedure voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgestart.

©VlaamseArdennen1