Extra steun voor Oudenaardse socio-culturele verenigingen

De stad Oudenaarde maakt 295.000 euro vrij om feestcomités, culturele verenigingen, jeugd- en sportclubs te ondersteunen in deze coronacrisis.

Het geld daarvoor komt van het Noodfonds van de Vlaamse Overheid. Elke stad of gemeente kon uit dat fonds een bedrag krijgen, Oudenaarde gaat het nu integraal spenderen aan steunmaatregelen. “Onze cultuurdienst peilde bij de volledige vrijetijdssector naar de impact van het coronavirus op hun werking. Door het geld uit het Noodfonds toe te voegen aan het budget dat de stad zelf reeds voorziet, kunnen we zo bijvoorbeeld de socio-culturele toelagen nagenoeg verzesvoudigen,” zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer.

Ook steun voor sport- en jeugdclubs

Schepen Peter Simoens, bevoegd voor sport: “Uit de bevraging bleek dat ook veel sportclubs financieel getroffen zijn. Daarom worden de concessie- en huurgelden voor sportinfrastructuur voor een volledig jaar kwijtgescholden.” En ook jeugdverenigingen krijgen dus steun, zegt jeugdschepen Carine Portois: “Dankzij de extra ondersteuning kunnen de jeugdverenigingen zich volledig concentreren op het coronaproof organiseren van hun werking.”

Oudenaardse verenigingen kunnen bij de start ook vragen om extra logistieke en administratieve steun. Huur voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur valt weg, jeugdverenigingen kunnen gratis materiaal ontlenen bij de jeugddienst en voor de administratieve afhandeling van de subsidies, zal de stad zich baseren op de dossiers van vorig werkjaar.