Geen stortplaats in Ronse: omgevingsvergunning blijft geweigerd

De nv OB&D wil al langer een monostortplaats inrichten in de buurt van het muziekbos in Ronse, voor niet-reinigbare gronden. De provincie weigerde in het voorjaar nog een vergunning, maar OB&D ging in beroep.

Daardoor moest Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor deze materie, een beslissing nemen. Maar ze bevestigt dus de weigering. “Omdat het stortvak overlapt met de zones die dienen voor natuurontwikkeling, is de aanvraag niet vergunbaar,” zegt ze.